Day: August 18, 2023

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู บุลคลากร เเละนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 พร้อมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ คุณครูฉลาด เพชรถาวร สาขาวิชาคหกรรม คุณครูลักษิกา เเสงดา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูปิยวัฒน์ ล้วนศรี สาขาภาษาอังกฤษ คุณครูรณกฤต น้อยวิมล สาขาศิลปะศึกษา เเละคุณครูปริชญ์ คำปัน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ด้วยความยินดียิ่ง

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 สิงหาคม 25666 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านการปฏิบัติจริงในพื้นที่แปลงสาธิต ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน