กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียน ซึ่งกิจกรร่มในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสมาสต์ นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ทางโรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก

Start a Conversation

Your email address will not be published.