การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ได้ทำการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้นักเรียน อายุ 12 – 18 ปี พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานอื่นๆ

Start a Conversation

Your email address will not be published.