การตรวจ ATK ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School รอบ 2

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit รอบที่ 2 หลังครบ 14 วัน ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School : เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด – 19 ในโรงเรียนประจำโดยศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาล 10 พรรษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมให้บริการตรวจ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 592 รายผลการตรวจเป็นลบ 100%

Start a Conversation

Your email address will not be published.