การตรวจ ATK ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับการตรวุจคัดกรอง Antigen Test Kit ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร ในโรงเรียน ในการสนับสนุนจาก
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี นำรถตรวจ ATK เคลื่อนที่ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานอื่นๆ
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรูรมให้บริการตรวจ ATK ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School
ผลการตรวจคัดกรอง ATK ทั้งสิ้นจำนวน ๕๙๕ ราย ผลตรวจเป็น ลบ Negative ทุกคน

Start a Conversation

Your email address will not be published.