การตวจ ATK และวิธีการตรวจด้วยตนเอง

วันที่ 11 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจ ATKและวิธีการตรวจด้วยตนเอง ได้รับเกียรติจาก ดร.เพชรบูรณ์ พูลผล นำคณะนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน ณ โดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี และมีผลการตรวจ เป็นลบ 100%

Start a Conversation

Your email address will not be published.