การต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.สุรพล เสนบุญ ประธานกลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ผู้อำนวยการมีเกียรติ นาสมตรึก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เเละนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะครู เเละนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสกำหนดเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.