การต้อนรับ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี แม่บ้านมหาดไทย ที่มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ที่ร่วมให้การต้อนรับ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี แม่บ้านมหาดไทย ที่มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกันเกราโรงเรียนราชประนเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *