การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12-13 ก.พ.65  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นสนามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยการดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เว้นระยะ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสอบ 

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *