การบันทึกเทป เนื่องในโอกาสงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดงานการบันทึกเทป เนื่องในโอกาสงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู้ และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้อาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสประจำการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.