การประกวดระเบียบแถวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประกวดระเบียบแถว
การประกวดระเบียบแถวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้เเต่ละเรือนนอนเข้าร่วมการประกวด ณ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *