การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นประธาน เเละมีคณะผู้บริหาร ครู เเละบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม มีวาระการประชุมในการวางแผนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์โควิดเเละเเต่ละกลุ่มงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาต่อที่ประชุมเเละนำเสนอแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564

Start a Conversation

Your email address will not be published.