การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชุมผู้บริหรสถานศึกษาและให้เกียรติบรรยายพิเศษารสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาพลังใหม่ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่งกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 70 ราย ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 โดยมีนายสัญญาแสนทวีสุข ผู้อำนวยการฯ และนายณัฐพล นาคะยศ นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรัก รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ณ หอประชุม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Start a Conversation

Your email address will not be published.