การประเมินคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล ระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล ระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการประเมิน โดยมี ดร.สุรพล เสนบุญ เป็นประธานกรรมการ เเละมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมการประเมิน โดยมีรายละเอียดการประเมินเเต่ละด้านย้อนหลัง 3 ปี เเละผลงานต่างๆ

Start a Conversation

Your email address will not be published.