การมอบชุดสุขภาวะ จากศูนย์อนามัย 10 อุบลราชธานี

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกราบขอบพระคุณนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นำชุดสุขภาวะ จำนวน 515 ชุดให้กับลูกนักเรียน เพื่อใช้ในการป้องกันห่างไกลจากการเเพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Start a Conversation

Your email address will not be published.