การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) และว่าที่ร้อยตรี ร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน(รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32จังหวัดอุบลราชธานี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อาทิการประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดและเข้าร่วม มาตรการ Sandbox saftey zone in school

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *