กิจกรรมดำนาแปลงนาสาธิต

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง ประธานมูลนิธิรศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง ดร.วีรพงษ์ เดชบุญ อดีตศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงแขกดำนา เพื่อเรียนรู้การปลูกข้าวจากประสบการณ์จริง และร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามเอาไว้ ณ แปลงนาสาธิต ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.