กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันาวคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันาวคม 2564 ณ หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.