กิจกรรม”ปลุก ปัก รักษา” สืบสานสู่ 100 ต้นบนแผ่นดิน

วันที่ 8 มิ.ย.2564 เวลา 09.00 น.ท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้นำคณะบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม”ปลุก ปัก รักษา” สืบสานสู่ 100 ต้นบนแผ่นดิน ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้้างสำนักงานศึกษาธิการ ต.กระโสบ จ.อุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.