กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  โดย นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์   จากนั้นผู้เรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน  ประธานเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล 
        ในพิธีไหว้ครูนั้น สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมา  นอกจาก ธูปเทียนแล้ว ยังมี ดอกเข็ม สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม  ดอกมะเขือ สื่อถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน  หญ้าแพรก สื่อถึง ความอดทนและเรียนรู้ได้เร็ว  จากนั้น คณะครูและบุคลากร นำพาผู้เรียน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ นับถือครู เมื่อเสร็จพิธีแล้วประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนพร้อมทั้งคุณครูที่ร่วมจัดทำพานประกวดแข่งขันพานไหว้ครู ประเภทความสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.