กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติปัตร แก่คณะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน และครูผู้ผ่านการอบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้โรงเยนสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่ของพืชพรรณ์ไม้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *