กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เเละนักเรียนเเกนนำ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยรณรงค์ฯ ชูประเด็น “ บุหรี่=ยาเสพติด” เพื่อนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของการเสพติดบุหรี่ที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีน นำความสูญเสียมาสู่ผู้เสพ คนรอบข้าง และสังคม เเละมอบเกียรยติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม GenZไม่ต้องลอง #GenZstrongเลือกไม่สูบ #GenZไม่ต้องลอง #RedSpin x GenZstrongเลือกไม่สูบ

Start a Conversation

Your email address will not be published.