กิจกรรมอบรมวิชาชีพการอาหารในโครงการ Pizza Cafebasic โดยเชฟ ทิเบต ทองเสทือน

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพการอาหารในโครงการ Pizza Cafebasic โดยเชฟ ทิเบต ทองเสทือน เเละมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เเละนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

Start a Conversation

Your email address will not be published.