คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ใต้อาคาร ภปร.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *