คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคาร ภปร. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบล

Start a Conversation

Your email address will not be published.