คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติและรูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) “การศึกษาพิเศษไทย สู่วิถีชีวิตใหม่ วิถีเมืองอุบล” ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.