ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสัญญา แสนทวีสุข ผุ้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูเเละบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุลากร

Start a Conversation

Your email address will not be published.