ทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดป่าดงปอ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสัญญ เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดป่าดงปอ สาขา 168 ของวัดหนองป่าพง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.