นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ตรวจเยี่ยมโรงเรียน sandbox

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมบูรณาการ มาตรการ Sandbox Safety Zone in School : เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *