ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารกลุ่มงานต่างๆ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อประขุวางแผนการขับเคลื่อนดำเนินงานต่าง ๆ การแนะนำบุคลากรใหม่ การมอบขวัญและกำลังใจกับบุคลากรที่เกิดในเดือน และติดตามผลการดำเนินต่าง ๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมไปถึงการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

Start a Conversation

Your email address will not be published.