ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโครงการ Sandbox

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ Sandbox : Safety Zone in School ของโรงเรียน โดยนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ ได้รายงานมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนการทำสถานที่เป็นศูนย์พักคอยในโรงเรียน และการทำแผนเผชิญเหตุ

Start a Conversation

Your email address will not be published.