ผู้ตรวจราชการได้มามอบนโยบายเเละร่วมกิจกรรมลงเเขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เเละนักเรียน ได้ให้การต้อนรับนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่เมตตา ได้มามอบนโยบายเเละเป็นประธานในพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพื่อเตรียมพร้อมในฤดูทำนาแปลงนาสาธิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *