พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.