พิธีบวงสรวงสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ เจ้าเมืองคนแรก จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒
จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมพิธีบวงสร้วงสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์
เจ้าเมืองคนแรก จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณพระประทุมวรราชสุริยวงษ์
(เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และสร้างความรักความสามัคคี
บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณมณฑลทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.