มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนแกนนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนแกนนำ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ, ระดับ 2 ดาว เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ในครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้กำลังใจ และขอบคุณคณะทำงานทุกคน เพื่อก้าวไปสู่ระดับ 3 ดาว ต่อไป

Start a Conversation

Your email address will not be published.