มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาว

วันที่(7 ธ.ค. 2564) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เเละพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่ จำนวน 90 ผืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.