รองคณบดี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะและรศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงษ์พิเชษฐ มอบทุน10,000 บาทและพัดลม 3 เครื่อง แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู ขอขอบพระคุณ ดร. ไขนภา สุทธิอาคาร รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน เเละผู้เเทนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยรองคณบดี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะและรศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงษ์พิเชษฐ มอบทุน10,000 บาทและพัดลม 3 เครื่อง แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.