รับทุนการศึกษาที่ได้รับจากการสนับสนุนจากห้างโลตัส สาขาจังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 นำโดยนายผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับท่านรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน เข้าไปรับทุนการศึกษาที่ได้รับจากการสนับสนุนจากห้างโลตัสสาขาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะที่ร่วมบริจาค ในโครงการเทสโก้ โลตัสใส่ใจช่วยเหลือชุมชน ทั้งนี้ผู้อำนวยการกล่าวขอบพระคุณและจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

Start a Conversation

Your email address will not be published.