รับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID – 19) ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันเเละควบคุมโรค ตามระเบียบมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

Start a Conversation

Your email address will not be published.