รับมอบเจลแอลกอฮอล์างมือ, หน้ากากอนามัย

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒
จังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย นางสาวเกษร สะงาม และครอบครัวศิษย์เก่าราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 14 ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท หน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 มิลลิ่ลิตร จำนวน 100 ขวด โดยจะนำไปแจกจ่ายครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแต่ละหอนอนต่อไป

Start a Conversation

Your email address will not be published.