รับมอบเจลแอลกอฮอล์างมือ, หน้ากากอนามัย และชุด PPE

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเจลแอลกอฮอล์างมือ, หน้ากากอนามัย และชุด PPE
พระศุภวัฒน์ อุตตมสาโร (นามวา) ศิษย์เก่า รุ่น 16 มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ห่อ และชุด PPE
จำนว่น 20 ชุด โดยจะนำไปแจกจ่ายครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแต่ละหอนอนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

Start a Conversation

Your email address will not be published.