ร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะในการลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าต้อนรับคุณหญิงกัลย้า โสภณพณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะในการลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬาภรณราชวิทยาลัย
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมและ ให้กำลังแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
และภาคีเครือข่ายทั้งสองโรงเรียน ที่มีส่วนสำคัญทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

Start a Conversation

Your email address will not be published.