ร่วมต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เเละคณะ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราธานี เขต 2

Start a Conversation

Your email address will not be published.