ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูทิพยดา ศิลากุล

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายบริหารและคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในโครงการโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School (SSS) เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งยินดีต้อนรับคุณครูทิพยดา ศิลากุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.