วันภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อกระตุ้นเเละปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระนักถึงความสำคัญของคุณค่าภาษาไทย ตลอดจนช่วยทำนุบำรุง ส่งเสริมอนุรักษ์ในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพ การเเต่งกลอน การอ่านทำนองเสนาะเป็นต้น เเละท่านผู้อำนวยการได้ทำการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดในครั้งนี้

Start a Conversation

Your email address will not be published.