อบรมบูรณาการ stem ด้านศิลปกรรมและการออกแบบ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมบูรณาการ stem ด้านศิลปกรรมและการออกแบบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 , 5/2 และ 5/3 จากอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Start a Conversation

Your email address will not be published.