โครงการพัฒนาระบบดูแล เฝ้าระวัง ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวัง ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น โดยมีท่านผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลสุขภาพจิตและทีมงาน โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการและวิธีการป้องกันโรคซึมเศร้า รวมไปถึงแนะนำการประสานงานกับหน่วยงานสุขภาพจิตอีกด้วย

Start a Conversation

Your email address will not be published.