โครงการ strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการ เเละครู ได้เข้าร่วมประชุม โครงการ Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี) มีกิจกรรม B1 การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *