การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

วนที่ 22 มิถุนายน 2565 รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าพบนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจนิสิตทุน ในด้านการเรียน ความประพฤติ และค่าใช้จ่ายในเงินทุนพระราชทาน

Start a Conversation

Your email address will not be published.