การต้อนรับรองผู้อำนวยการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการพิมพ์พิชชา หวายัสนเทียะ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารรวงผึ้ง

Start a Conversation

Your email address will not be published.